Mikael og Dennis med LA2

LA2 – de første spæde skridt 

På Lindevang skal vi til at arbejde med Low Arousal 2 (LA2), som er en metode til at fremme trivsel og mindske konflikter. Vi begynder stille og roligt at implementere LA2 i løbet af 2023, men her og nu er fire medarbejdere certificeret i LA2, og de er så småt begyndt at arbejde sammen med beboere om de skemaer, der hører til metoden. Her fortæller Mikael og Dennis, hvordan deres første spæde samarbejde om LA2 har været.

Mikael bor på Lindevang, og Dennis er en af medarbejderne i Mikaels netværk. Dennis er ved at blive uddannet i LA2-metoden, og Mikael er trådt til i forhold til at afprøve LA2 sammen med Dennis som led i Dennis’ eksamensopgave. I løbet af sommeren 2022 har de arbejdet med nogle af de planer, der ligger i LA2: Trivsels-, trygheds- og mestringsplanerne.

I samme spor

Selvom der er meget nyt i de planer, der hører til LA2, så er Mikael og Dennis enige om, at det ikke ligger så langt væk fra den måde, vi plejer at arbejde på Lindevang.

Mikael fortæller: ”Det kunne godt være lidt svært at svare på spørgsmålene, men det ligger i samme spor som det, vi plejer at gøre. Og Dennis kender mig ret godt, så det var trygt at lave. Det virkede meget struktureret. Og så betød det meget for mig, at han brugte mine egne ord i planerne.”

Dennis svarer: ”Det var også meget vigtigt for mig at bruge dine ord. Og på den måde er det måske lidt anderledes, end bare at sidde og tale sammen i sofaen, og jeg så bagefter går ind og skriver det ned, for så bliver det hurtigt med mine fortolkninger ind over. Der er det anderledes, når vi sidder sammen og skriver det ned sammen.”

Det særlige ved LA2 er netop, at det er et værktøj til samarbejde, og tanken med planerne er, at de jævnligt skal genbesøges: Er det stadig dét her, der gør dig glad i hverdagen? Fungerer denne her aftale om, hvad medarbejderne skal gøre, når du viser tegn på ikke at have det godt? Og hvad kan vi lære, når der har været et svær periode – skal vi gøre noget anderledes en anden gang?

”Det giver nogle andre samtaler, fordi man hele tiden får fokus på, hvad Mikael siger, at han har brug for, og ikke hvad jeg tænker kunne være en god idé for Mikael. I LA2-termer kalder man det indefra-perspektivet, og det bliver meget mere belyst i de her samtaler,” fortæller Dennis.

Det almenmenneskelige

Mikael fortæller, at han særligt bed mærke i ’skæringspunkterne’ mellem trivsel og mistrivsel i planerne: ”Det her med, hvornår er man i det røde område, og hvornår er man ikke dér. Det med at være i kontrol eller ikke-i-kontrol. Det er et skæringspunkt for mig – hvornår er jeg i kontrol, og hvornår er jeg ikke. Og så lagde jeg også mærke til, at det er meget almenmenneskeligt.”

Dennis supplerer: ”Ja, du sagde, at det var rart at høre, at jeg også kendte til de advarselstegn fra mig selv. Ting som ikke at få sovet nok, ikke overholde tider, at rode mere – alle de ting kan jeg jo genkende, når jeg har det skidt. For det er jo meget almenmenneskeligt, og det er noget af det, LA2 kan få frem. Det handler ikke om, at du bor på Lindevang – det her er noget, som vi alle sammen kender.”

Udover at LA2 kan fremme ligeværdig dialog, så er en af grundtankerne i LA2, at der altid er to eksperter, og de skal begge i spil for at styrke trivslen: Borgeren er ekspert på sit eget liv og skal selvfølgelig have ordet og være med til at sætte en retning for støtten. Samtidig skal medarbejderen bidrage med sin faglighed og metoder, og sammen kan de to perspektiver kvalificere støtten – og resultatet skulle gerne blive øget trivsel for både beboer og medarbejder.

Fokus på handling og læring

En væsentlig ting i LA2 er, at der er fokus på at lære af kritiske episoder. En kritisk episode kan både være voldsomme episoder, men det kan også være en indlæggelse eller andre svære situationer.

Dennis fortæller: ”For mig er den store forskel, at vi med LA2 ikke nødvendigvis har så meget fokus på det, der fylder lige nu og her, men det handler meget om at arbejde forebyggende. Vi skal jo stadig have samtaler, hvis noget presser på, men fordelen ved fx at sætte det ind i en mestringsplan er, at i stedet for bare at få luft i samtalen, så bliver der fokus på, hvad du rent faktisk gør i situationen, så vi kan lære af det.”

Det er ikke kun medarbejderne, der bliver klogere på, hvilken støtte den enkelte beboer har brug for – en af metodens styrker er også, at beboeren får mulighed for at opdage egne handlemønstre og blive klogere på sig selv. Som Dennis siger: ”Formålet er faktisk, at det skal være dine skemaer, Mikael. At det er noget, du kan tage frem og bruge, når du har brug for det. Så én ting er, at det kan hjælpe os medarbejdere, men vi håber også, at det vil være noget, der giver mening for dig at bruge. Måske får du lyst til at hænge din trivselsplan op inde hos dig, så vi sammen kan henvise til den, når vi taler – jeg håber i hvert fald, at du også kommer til at kunne bruge planerne selv.” LA2 har altså til formål at øge trivslen, forebygge kritiske episoder – og styrke den enkeltes empowerment.

Hvad er LA2?

LA2 er en samtale- og refleksionsmetode, hvor medarbejdere og borgeren arbejder sammen om at forebygge og håndtere udfordrende situationer samt lære af eventuelle episoder. LA2 er inspireret af den recoveryorienterede tilgang, hvor borgerens eget perspektiv på trivsel og vejen til et godt liv er afgørende.

Metoden er bygget op om en række planer: Trivselsplanen med fokus på at forebygge mistrivsel, tryghedsplanen med fokus på at håndtere svære situationer og læringsplanen, der har fokus på at lære af kritiske episoder. Herudover er der et mestringsskema, hvor fokus er at blive klogere på den enkeltes måder at tackle det, der er svært på.