"Til netværksmøderne spørger bostøtterne: "Hvad er vigtigt for dig? Hvad skal der ske?" Jeg vidste med det samme, at det skulle handle om musik, og de har støttet mig." - Stig

REHABILITERING

Vores opgave er at samarbejde med dig. Det er dig og dit liv, det handler om.

På Lindevang er vores opgave at samarbejde med dig om at opnå et meningsfuldt, tilfredsstillende og selvstændigt liv.

Hvordan samarbejder vi?

Du er selv med til at vælge et netværk bestående af 2-4 bostøtter på Lindevang. Én af bostøtterne fra netværket bliver tovholder og har ansvar for, at der hele tiden bliver fulgt op på de mål, vi sammen laver.

Sammen med netværket laver du en plan, som skal tage udgangspunkt i, hvor du gerne vil hen med dit liv.

Du får også støtte fra vores sundhedsteam, som kan hjælpe dig med din medicin og andre sundhedsfaglige problemstillinger. Vi samarbejder med din læge, psykiater og sagsbehandler om at skabe de bedste betingelser for dig. Vi inddrager også dine pårørende, hvis du ønsker det.

Der er medarbejdere hele døgnet.

På Lindevang har vi særligt fokus på:

  • Dig i centrum

Det er dig og dit liv, det handler om. Vi tager udgangspunkt i dine værdier, håb og drømme og støtter dig i at træffe dine egne beslutninger.

  • God dokumentation

Ved at dokumentere systematisk – og helst sammen med dig – sikrer vi, at vi hele tiden kan evaluere og justere vores indsats, alt efter hvad der giver mening for dig.

  • Tværfaglighed

Du får et netværk med både pædagogisk og sundhedsfagligt personale, så vi har fokus på de forskellige udfordringer, du kan møde, og på den måde støtte dig bedst muligt.

Rehabilitering

Vi forstår rehabilitering som ”en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation, og beslutninger består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.”

(Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Marselisborg Centeret)