Tilsynsrapporter

TILSYN

Mindst en gang årligt er der både anmeldt og uanmeldt tilsyn på Lindevang i henhold til loven. Tilsynet skal bl.a. sikre, at borgerne, der bor på Lindevang, får den hjælp, de har krav på. Herudover bliver der set på, om de faglige, sundhedsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer er i orden.

Læs om de seneste tilsyn på Lindevang:

Sundhedsfagligt tilsyn 2018

Socialfagligt tilsyn 2020

Levnedsmiddelkontrol:

      30-60% Økologi

Socialfagligt tilsyn

Sundhedsfagligt tilsyn

Tilsyns rapport