Tilsynsrapporter

TILSYN

Mindst en gang årligt er der både anmeldt og uanmeldt tilsyn på Lindevang i henhold til loven. Tilsynet skal bl.a. sikre, at de mennesker, der bor på Lindevang, får den rette hjælp og støtte. Herudover bliver der set på, om de faglige, sundhedsmæssige, organisatoriske og økonomiske rammer er i orden.

Læs om de seneste tilsyn på Lindevang:

Socialfagligt tilsyn 2023

Sundhedsfagligt tilsyn 2018

Levnedsmiddelkontrol:

      30-60% Økologi

Socialfagligt tilsyn

Sundhedsfagligt tilsyn

Tilsyns rapport