"Vi har reel indflydelse. Det er vigtigt, at vi bliver hørt." Borger på Lindevang

HUSMØDER

På Lindevang arbejder vi hele tiden på, at du og de andre, der bor på Lindevang, får størst mulig indflydelse på hverdagen på Lindevang

Vi holder husmøder hver 6. uge, hvor du og alle øvrige beboere kan give din mening til kende og komme med forslag til ændringer. Det kan f.eks. dreje sig om valg af aktiviteter, indretning og indsatser for at sikre tryghed og trivsel på Lindevang.

Beboermøderne holdes i de to boenheder, men vi holder også fælles beboermøder for alle beboere, når der skal træffes beslutninger om ting, der har betydning på tværs af huset.

Hver boenhed har et budget, som kan bruges til aktiviteter eller indkøb, der glæder alle på boenheden.