Lindevangs historie

En rigtig god historie

HISTORIE

Fra opholdsted for straffede piger til psykosocialt bosted

Lindevangs historie er lang og mere end blot en bygnings- og institutionshistorie. Det er en fortælling om udviklingen i omsorgen for mennesker, der står i svære situationer.

Navnet Lindevang klinger af Frederiksberg, hvor et helt kvarter bærer dette navn. Selvom vi i dag ligger i Helsingør, så er det netop på Frederiksberg, at det hele startede tilbage i 1877.
Stiftsdame Regitze Barner, som også var tilknyttet Diakonissestiftelsen på Frederiksberg, åbnede et hjem for unge piger i ejendommen Lindevangs Allé 9 på Frederiksberg. Formålet var at yde socialt arbejde for piger, ”der efter endt straffetid udgik fra fængslerne”. I 1913 blev formålet ændret til ”at optage vanskelige, men ikke sindssyge eller usædelige Piger, om hvis uddannelse til dygtige Tjenestepiger, der næres begrundet Haab.”

Ligesom Regitze Barners ønske i 1877 udspringer Lindevangs arbejde den dag i dag i ønsket om at hjælpe mennesker i vanskelige livssituationer til en bedre hverdag og livsvilkår.

I 1947 blev hjemmet omdannet til at tage sig af piger i alderen 15-17 år i samarbejde med Børneværnet. Arbejdet på Frederiksberg ophørte i 1969, da der ikke længere var behov for denne type arbejde. Lindevangs Fond besluttede derfor at sælge ejendommen på Frederiksberg og købe en grund i Helsingør, hvor det nye Lindevang blev opført.

Lindevang flytter til Helsingør

I 1982 slog vi dørene op til Lindevangshjemmet i Helsingør, som til at begynde med var et plejehjem for både ældre, stærkt demente borgere og yngre borgere ramt af skizofreni og med fremadskridende demens.

I starten af 1990’erne skete der en ændring i opfattelsen af, hvordan borgere med psykiske vanskeligheder skulle hjælpes. Det betød en opdeling i alder, hvor ældre med behov for pleje kom på egentlige plejehjem, og yngre med psykiatriske problemstillinger blev tilbudt ophold på særlige bosteder. Lindevang skiftede derfor fra at være plejehjem til et botilbud, hvor der blev arbejdet med sociale, terapeutiske og pædagogiske indsatser for at give den bedst mulige livskvalitet for den enkelte.

Den udvikling er fortsat med accelererende styrke til i dag, hvor vi har en lang række tilbud og aktiviteter, der alle medvirker til at respektere beboernes forskelligheder, interesser og ønsker, og som styrker oplevelsen af, at Lindevang er et godt sted at være.

De borgere, der bor på Lindevang, kommer fortrinsvis fra Sjælland, men på grund af en forventning om større geografisk spredning og ønsket om fortsat faglig udvikling og specialisering, besluttede bestyrelsen i juni 2016 at omdanne Lindevang til en selvejende institution.

Det betyder, at Lindevang den dag i dag er et selvejende psykosocialt bosted. Det giver os frihed til at skabe netop de rammer, som vi kan se er bedst for de mennesker, der bor her.

Regitze Vilhelmine Louise Augusta (von) Barner

(28. februar 1834 – 2. december 1911) var en dansk adelsdame og filantrop.