Bestyrelse

Bestyrelse

Lindevang drives af Lindevangs Fond. Lindevang har en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for driften af Lindevang.

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsesformand Kompetencer

Torben Larsen

Ledelse/socialfaglig viden
Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge
Ann-Charlotte Kongsbak Medarbejderrepræsentant/TR
Margit Ottow Ledelse/socialfaglig viden
Nicolai Halberg Ledelse/socialfaglig viden
Svend Carstensen Ledelse/jura