Bestyrelse

Bestyrelse

Lindevang drives af Lindevangs Fond. Lindevang har en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for driften af Lindevang.

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsesformand Kompetencer
Torben Larsen Ledelse/socialfaglig viden
Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge
Henning Storm Knudsen Ledelse/jura
Lars Jensen Ledelse/bygningsfaglig viden
Margit Ottow Ledelse/socialfaglig viden
Svend Carstensen Ledelse/jura