Metoder

- Sådan støtter vi dig

Metoder

På Lindevang arbejder vi recovery-orienteret og rehabiliterende. Det betyder, at vores mål er at samarbejde med dig om at få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv, som tager udgangspunkt i dine drømme og ønsker.

For at kunne støtte dig, bruger vi en række metoder:

Inden for den narrative tilgang har man et særligt fokus på sprog og fortællinger, fordi det er igennem vores fortællinger og sprog, at vi skaber mening og sammenhæng med vores liv.

Gennem nogle særlige spørgeteknikker kan vi sammen spore os ind på, hvad der er vigtigt for dig. Du kan også få øje på din egen handlekraft – selv i situationer, hvor du føler dig magtesløs og fastlåst.

Endnu en teknik handler om at ’eksternalisere’ problemer. Det betyder, at det ikke er dig som person, der er problemet – det er problemet, der er problemet (f.eks. din angst, stemmerne, søvnløsheden). Når man adskiller problemet fra personen, kan man nogle gange få et andet blik på problemet og dermed nye måder at tackle det på.

Værdsættende samtale er en samtaleteknik, som kan hjælpe med at få fokus på, hvad der er vigtigt for dig i en given situation – og derfra kan du måske bedre finde handlemuligheder, der er i overensstemmelse med dine personlige værdier. Metoden kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvad du synes, der skal bevares og hvad, der skal forandres i den situation, du står i.

Grundlæggende i metoden ligger, at det at blive værdsat og anerkendt som menneske, er et vigtigt udgangspunkt for trivsel.

Miljøterapi bygger på en forståelse af, at det miljø, man færdes i, kan have en terapeutisk virkning og dermed støtte op om ens recovery-proces. Derfor har vi fokus på at skabe et trygt og sundt miljø, hvor både de fysiske rammer og tilrettelæggelsen af dagen kan støtte op om din udvikling. Det arbejder vi med ved at skabe nogle hjemlige rammer, hvor du trives, og lave en meningsfuld struktur for din hverdag. Vi har også fokus på at skabe et miljø, der repræsenterer et helt normalt liv, så du rustes bedst muligt til at få et selvstændigt liv uden for Lindevang på sigt.

Vi mennesker udvikler os i samspil med andre. Derfor er fællesskab og samvær vigtigt for os, og du vil møde medarbejdere, der er nærværende og støttende. Måske har du svært ved at være sammen med andre og har isoleret dig fra andre. Vores opgave er at hjælpe dig til at få nogle gode og sunde relationer, der kan give dig glæde i hverdagen.

På Lindevang har nogle af de mennesker, der bor her, et aktivt forbrug af rusmidler. Erfaringer viser, at hvis man stiller krav om, at brugen af rusmidler skal stoppe, uden at vedkommende selv er interesseret i det, så vil det mislykkes. Derfor er vores tilgang i stedet at hjælpe beboere, som bruger rusmidler til at mindske de skader, stofbruget kan medføre.

Målet med de skadesreducerende tiltag kan være en større kontrol med forbruget for den enkelte og kortere perioder, hvor den enkelte bruger rusmidler. Vi møder altså den enkelte med en accept af vedkommendes beslutning om at bruge rusmidlerne, uden at vi dog støtter det valg. Men selvom beboere i perioder bruger rusmidler, står vi klar med støtte og samarbejde for at opnå en meningsfuld og værdig hverdag.

NADA er øreakupunktur, hvor man får nåle i fem punkter i øret. Det kan både bruges til akutte symptomer og kan også bruges langsigtet i forhold til at understøtte en recovery-proces. NADA er anerkendt mange steder i verden som en effektiv behandling helt uden bivirkninger. Det har en beroligende virkning og anvendes som en hjælp ved psykiske problematikker som angst, søvnforstyrrelser og aggressioner, men også til at afhjælpe abstinenser.

Lindevang har en NADA-café med mulighed for NADA, NADA-te og rolig musik to gange om ugen. Herudover tilbydes individuel behandling efter behov.

NADA står for National Acupuncture Detoxcification Association, og det kræver certificering at give NADA.

En gang om ugen er der mulighed for mindfulness på Lindevang. Undervisningen varer ca. 30-35 minutter og består af meditation, som du bliver guidet igennem. Formålet med meditationen er at øve sig i at være til stede i nuet på en nænsom måde.

Mindfulness er træning af sindet, hvor man øver at være nærværende gennem fuld opmærksomhed på tanker, følelser, kropsfornemmelser, omgivelser og relationer. Centralt for mindfulness er nærvær og fuld opmærksomhed på det, man lige nu og her beskæftiger sig med og tilstedeværelse med alle sanser vågne. Det handler fx om at lytte til en ven uden samtidig at planlægge aftenens oprydning. Følelser og tanker ignoreres eller vurderes ikke – de observeres blot. Det er med til at gøre det lettere at se, hvad der driver en, se tankemønstre og at få et billede af, hvordan man reagerer på bl.a. stress og pres.

Mindfulness virker afstressende, giver større ro og hjælper til bedre at kunne rumme eller ændre på svære tilstande: f.eks. uro, angst og tankemylder.

RECOVERY

Relationsarbejde

Meta-Kognitive metoder

Viden om og forståelse af psykiske reaktioner

Værktøjer til at dokumentere i et recovery-perspektiv

Værd-sættene samtale

Narrative metoder