Boeger paa lindevang 2

Metoder

- Sådan støtter vi dig

Metoder

På Lindevang arbejder vi recovery-orienteret og rehabiliterende. Det betyder, at vores mål er at samarbejde med dig om at få et tilfredsstillende og meningsfuldt liv, som tager udgangspunkt i dine drømme og ønsker.

For at kunne støtte dig, bruger vi en række metoder:

Inden for den narrative tilgang har man et særligt fokus på sprog og fortællinger, fordi det er igennem vores fortællinger og sprog, at vi skaber mening og sammenhæng med vores liv.

Gennem nogle særlige spørgeteknikker kan vi sammen spore os ind på, hvad der er vigtigt for dig. Du kan også få øje på din egen handlekraft – selv i situationer, hvor du føler dig magtesløs og fastlåst.

Endnu en teknik handler om at ’eksternalisere’ problemer. Det betyder, at det ikke er dig som person, der er problemet – det er problemet, der er problemet (f.eks. din angst, stemmerne, søvnløsheden). Når man adskiller problemet fra personen, kan man nogle gange få et andet blik på problemet og dermed nye måder at tackle det på.

Værdsættende samtale er en samtaleteknik, som kan hjælpe med at få fokus på, hvad der er vigtigt for dig i en given situation – og derfra kan du måske bedre finde handlemuligheder, der er i overensstemmelse med dine personlige værdier. Metoden kan hjælpe dig til at blive klogere på, hvad du synes, der skal bevares og hvad, der skal forandres i den situation, du står i.

Grundlæggende i metoden ligger, at det at blive værdsat og anerkendt som menneske, er et vigtigt udgangspunkt for trivsel.

Metakognitive metoder kan bruges, hvis du ofte bliver grebet af bekymringer eller tankemylder. Det er helt normalt at have negative tanker (f.eks. om sig selv eller andre), men det kan også være svært at slippe dem igen, og så kan de føre til mistrivsel. Med metakognitive metoder kan du lære, hvordan du selv kan få kontrol over hvor meget opmærksomhed, du vil give disse tanker. Med nogle enkle teknikker kan du blive klogere på, hvornår de negative tanker dukker op – og hvordan du kan undgå, at de vokser sig store. Det kan give en stor lettelse at opdage, at du faktisk kan få kontrol over dem, så du kan bruge din energi på noget andet.

Miljøterapi bygger på en forståelse af, at det miljø, man færdes i, kan have en terapeutisk virkning og dermed støtte op om ens recovery-proces. Derfor har vi fokus på at skabe et trygt og sundt miljø, hvor både de fysiske rammer og tilrettelæggelsen af dagen kan støtte op om din udvikling. Det arbejder vi med ved at skabe nogle hjemlige rammer, hvor du trives, og lave en meningsfuld struktur for din hverdag. Vi har også fokus på at skabe et miljø, der repræsenterer et helt normalt liv, så du rustes bedst muligt til at få et selvstændigt liv uden for Lindevang på sigt.

Vi mennesker udvikler os i samspil med andre. Derfor er fællesskab og samvær vigtigt for os, og du vil møde medarbejdere, der er nærværende og støttende. Måske har du svært ved at være sammen med andre og har isoleret dig fra andre. Vores opgave er at hjælpe dig til at få nogle gode og sunde relationer, der kan give dig glæde i hverdagen.

På Lindevang har nogle af de mennesker, der bor her, et aktivt forbrug af rusmidler. Erfaringer viser, at hvis man stiller krav om, at brugen af rusmidler skal stoppe, uden at vedkommende selv er interesseret i det, så vil det mislykkes. Derfor er vores tilgang i stedet at hjælpe beboere, som bruger rusmidler til at mindske de skader, stofbruget kan medføre.

Målet med de skadesreducerende tiltag kan være en større kontrol med forbruget for den enkelte og kortere perioder, hvor den enkelte bruger rusmidler. Vi møder altså den enkelte med en accept af vedkommendes beslutning om at bruge rusmidlerne, uden at vi dog støtter det valg. Men selvom beboere i perioder bruger rusmidler, står vi klar med støtte og samarbejde for at opnå en meningsfuld og værdig hverdag.

NADA er øreakupunktur, hvor man får nåle i fem punkter i øret. Det kan både bruges til akutte symptomer og kan også bruges langsigtet i forhold til at understøtte en recovery-proces. NADA er anerkendt mange steder i verden som en effektiv behandling helt uden bivirkninger. Det har en beroligende virkning og anvendes som en hjælp ved psykiske problematikker som angst, søvnforstyrrelser og aggressioner, men også til at afhjælpe abstinenser.

På Lindevang kan du få NADA efter behov og individuel aftale.

NADA står for National Acupuncture Detoxcification Association, og det kræver certificering at give NADA.

Groentag

RECOVERY

Relationsarbejde

Meta kognitive metoder

Viden om og forståelse af psykiske reaktioner

Værktøjer til at dokumentere i et recovery-perspektiv

Værd-sættende samtale

Narrative metoder