Ledelse

Synlig og åben

LEDELSE

Ledelsen på Lindevang består af en direktør, en vicedirektør og tre sektionschefer. Sektionscheferne er daglige ledere af henholdsvis Lindevangs to boenheder og af drift- og rehabiliteringsteamet. Du vil opleve, at lederne er en synlig del af hverdagen på Lindevang, og dørene til lederkontorerne er næsten altid åbne.

Christina Sinding Petersen
Pernille Reinhardt
Pauline Albrecht-Beste
Charlotte Andreasen
Kjeld Ebdrup
Direkte: 9215 4907
Direkte: 9215 4905
Direkte: 9215 4938
Direkte: 9215 4932
Direkte: 9215 4930
Mail: chsp@lindevang.dk
Mail: pere@lindevang.dk
Mail: hpab@lindevang.dk
Mail: chan@lindevang.dk
Mail: kjeb@lindevang.dk
Vicedirektør
Direktør
Sektionschef Drift og beskæftigelse
Sektionschef Gul boenhed
Sektionschef Rød boenhed

Øvrig ledelse

2