Ledelse

Synlig og åben

LEDELSE

Ledelsen på Lindevang består af en direktør, en vicedirektør og tre sektionschefer. Sektionscheferne er daglige ledere af henholdsvis Lindevangs to boenheder og af drift- og rehabiliteringsteamet. Du vil opleve, at lederne er en synlig del af hverdagen på Lindevang, og dørene til lederkontorerne er næsten altid åbne.

Christina Sinding Petersen
Pernille Reinhardt
Eilen Maria Bengtsson
Charlotte Andreasen
Kjeld Ebdrup
Direkte: 9215 4907
Direkte: 9215 4905
Direkte: 9215 4938
Direkte: 9215 4932
Direkte: 9215 4930
Mail: chsp@lindevang.dk
Mail: pere@lindevang.dk
Mail: eibe@lindevang.dk
Mail: chan@lindevang.dk
Mail: kjeb@lindevang.dk
Vicedirektør
Direktør
Sektionschef Drift og beskæftigelse
Sektionschef Gul boenhed
Sektionschef Rød boenhed

Øvrig ledelse

2