Bestyrelse

Bestyrelse

Lindevang drives af Lindevangs Fond. Lindevang har en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for driften af Lindevang.

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsesformand Kompetencer
Torben Larsen Ledelse/socialfaglig viden
Øvrige medlemmer i alfabetisk rækkefølge
Hallur Gilstón Thorsteinsson   Ledelse/socialfaglig viden
Margit Ottow Ledelse/socialfaglig viden
Nicolai Halberg Ledelse/socialfaglig viden
Svend Carstensen Ledelse/jura

I starten 2022 har Lindevangs Fond fået nye, stærke kræfter i bestyrelsen. Et stort velkommen til Hallur Gilstón Thorsteinsson og Nicolai Halberg, der nu sammen med bestyrelsesformand Torben Larsen, Margit Ottow og Svend Carstensen står i spidsen for Lindevangs Fond.
Hallur har mange års erfaring fra leder- og chefstillinger i psykiatrien og arbejder pt. som centerchef for Psykiatrisk Center Amager. Nicolai kommer med mange års erfaring inden for rusmiddelområdet og er i dag centerchef for KKUC Udviklings- og behandlingscenter, som har fokus på at hjælpe borgere med rusmidler og psykiske traumer.

Vi byder jer begge velkommen og er sikre på, at I kan supplere bestyrelsen med vigtig viden og input til den videre udvikling af Lindevangs Fond.