"Vi bliver ikke bare inddraget i beboerrådet - vi har reel indflydelse. Det er vigtigt, at vi bliver hørt." Borger på Lindevang

BEBOERRÅD

På Lindevang har vi et beboerråd, som er demokratisk valgt af de mennesker, der bor på Lindevang. Formålet med beboerrådet er at varetage og fremme beboernes interesser på Lindevang i et konstruktivt samarbejde med den øvrige organisation.

Via beboerrådet bliver dem, der bor på Lindevang, inddraget i alt, hvad der har indflydelse på hverdagslivet på Lindevang. Det kan f.eks. være aktiviteter, indretning og indsatser for at sikre tryghed og trivsel på Lindevang. Beboerrådet har eget budget, som kan bruges til aktiviteter eller indkøb, der glæder alle, der bor på Lindevang.

Punkter til beboerrådets møder kommer gerne fra beboermøder, som afholdes ugen før beboerrådsmødet. På beboermøder kan du og alle øvrige beboere komme med forslag og tilkendegivelser. Formålet med det er at støtte den enkelte i at give udtryk for sin mening, hvilket både styrker den enkeltes udvikling og bidrager til det daglige liv på Lindevang.

Læs Asgers historie om demokrati