CHIEMENINGPå Lindevang arbejder vi ud fra CHIME-forståelsesrammen. CHIME peger på fem områder, der er vigtige for at have et godt liv.
M’et i CHIME står for Mening, og det kan handle om at (gen)finde mening med tilværelsen og at have en hverdag, man har lyst til at stå op til. Det kan være at have interesser, at være del af et fællesskab og opleve, at man bidrager med noget. Det kan også handle om de større ting i livet, som denne fortælling siger noget om. Det handler også om at finde mening med det, der er svært i livet.
IS ALL AROUNDLOVECHIME – MeningM