"Vi holder beboermøder hver 6. uge. Der kan man være med til at bestemme, hvad der skal ske på Lindevang." Casper

BEBOERINDFLYDELSE

Alle, der bor på Lindevang, skal have mulighed for den højst mulige grad af indflydelse på beslutninger, der vedkommer dem selv.

Beboerindflydelse og medbestemmelse er bærende principper i alt arbejde på Lindevang. Det betyder, at du kan være med til at præge dagligdagen på Lindevang, f.eks. ved at være med til at forme aktiviteter, tilbud og menuplaner på Lindevang. Du bliver også inviteret til at deltage i debatter og beslutningsprocesser om, hvordan Lindevang fungerer, og hvordan Lindevang skal udvikles.

Der er mange forskellige udvalg og grupper, som du kan være med i. Der er f.eks.:

– Miljøgruppen, der arbejder på at gøre Lindevang mere bæredygtig

– Beskæftigelsesgruppen, der udvikler vores beskæftigelsestilbud, hvor alle, der bor på Lindevang kan få et job

– Caféudvalg, som lægger rammerne for vores fælles café

– Ansættelsesudvalg, hvor du kan være med til at ansætte nye medarbejdere

Beboermøder

Hver sjette uge holder vi beboermøde i boenhederne. Her får du informationer om, hvad der sker i huset, og du kan give din mening til kende. Du kan også komme med forslag til nye initiativer.

Læs vores politik for beboer-indflydelse her:

Læs mere her